ΜΑΘΗΜΑΤΑ Γ' ΤΑΞΗΣ (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ε.Ν)

 ΜΑΘΗΜΑΤΑ Γ' ΕΠΑΛ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

Ι. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

α/α  ΜΑΘΗΜΑΤΑ  ΩΡΕΣ
 1.  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (Νέα Ελληνικά - Νέα Ελληνική Λογοτεχνία)  2+1
 2.  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ('Αλγεβρα - Γεωμετρία)  2+1
 3.  ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (Φυσική - Χημεία)

 2+1

 4.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

 1

 5.  ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ (Αγγλικά)

 1

 6.  ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

 1

 

 

ΙΙ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ από 2018-2019

α/α  ΜΑΘΗΜΑΤΑ  ΩΡΕΣ
 1.  ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ  3Θ
 2.  ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ -  ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ  3Θ
 3.  ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΟΙΟΥ

 3Θ+3Ε

 4.  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΟΙΟΥ ΙΙ

 2Θ

 5.  ΝΑΥΤΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙ

 2Θ

 6.  ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΛΟΙΟΥ - ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ Η/Υ

 5Ε

 7.  ΤΗΡΗΣΗ ΦΥΛΑΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ

 2Θ

 

ΙΙ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 2017-2018

α/α  ΜΑΘΗΜΑΤΑ  ΩΡΕΣ
 1.  ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΛΟΙΟΥ ΙΙ  3Θ
 2.  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ  3Θ
 3.  ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΔΙΚΤΥΑ - ΨΥΚΤΙΚΕΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΟΙΟΥ

 4Θ+2Ε

 4.  ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΟΙΟΥ

 2Θ

 5.  ΝΑΥΤΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙ

 2Θ

 6.  ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΛΟΙΟΥ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ Η/Υ

 5Ε

 7.  ΤΗΡΗΣΗ ΦΥΛΑΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ

 2Θ