ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 9ου ΕΠΑΛ ΠΕΙΡΑΙΑ

 

 

Οι στρατεύσιμοι της κλάσης 2026 (γεννηθέντες το 2005) είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν δελτίο απογραφής από τις 2 Ιανουαρίου μέχρι τις 31 Μαρτίου 2023. Πληροφορίες εδώ


 

Κανονισμός Λειτουργίας 9ου ΕΠΑΛ ΠΕΙΡΑΙΑ

 

 

ΕΚΔΟΣΗ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ