ΜΑΘΗΜΑΤΑ Γ' ΤΑΞΗΣ (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ Ε.Ν)

 ΜΑΘΗΜΑΤΑ Γ' ΕΠΑΛ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

Ι. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

α/α  ΜΑΘΗΜΑΤΑ  ΩΡΕΣ
 1.

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (Νέα Ελληνικά - Νέα Ελληνική Λογοτεχνία)

 2+1
 2.  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ('Αλγεβρα - Γεωμετρία)  2+1
 3.  ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (Φυσική - Χημεία)

 2+1

 4.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

 1

 5.  ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ (Αγγλικά)

 1

 6.  ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

 1

 

 

ΙΙ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ από 2018-2019

α/α  ΜΑΘΗΜΑΤΑ  ΩΡΕΣ
 1.  ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ ΙΙ  3Θ
 2.  ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ  3Θ
 3.  ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΟΡΤΙΩΝ

 2Θ

 4.  ΤΗΡΗΣΗ ΦΥΛΑΚΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ

 2Θ

 5.  ΝΑΥΤΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙ

 2Θ

 6.  ΝΑΥΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ -  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

 1Θ+3E

 7.  ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ (ΔΚΑΣ) - ECDIS - ARPA

 4Ε

 

ΙΙ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 2017-2018

α/α  ΜΑΘΗΜΑΤΑ  ΩΡΕΣ
 1.  ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ ΙΙ  3Θ
 2.  ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΟΡΤΙΩΝ  3Θ
 3.  ΤΗΡΗΣΗ ΦΥΛΑΚΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΙΙ

 2Θ

 4.  ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ (ΔΚΑΣ)

 3Θ

 5.  ΝΑΥΤΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ

 2Θ

 6.  ΝΑΥΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ - ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ECDIS

 2Θ+3E

 7.  ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ

 5Ε