ΜΑΘΗΜΑΤΑ Β' ΤΑΞΗΣ (ΤΟΜΕΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ)

 ΜΑΘΗΜΑΤΑ Β' ΕΠΑΛ

Οι μαθητές και μαθήτριες του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων στη Β? τάξη του Ημερησίου ΕΠΑ.Λ. παρακολουθούν 12 ώρες μαθημάτων Γενικής Παιδείας και 23 ώρες μαθημάτων Τομέα την εβδομάδα. Η επιλογή της ειδικότητας του Πλοιάρχου Εμπορικού Ναυτικού ή του Μηχανικού Εμπορικού Ναυτικού γίνεται στη Γ' Τάξη.

 

Ι. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

α/α  ΜΑΘΗΜΑΤΑ  ΩΡΕΣ
 1.  ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ  3
 2.  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ('Αλγεβρα - Γεωμετρία)  2+1
 3.  ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (Φυσική - Χημεία)

 1+1

 4.  ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

 1

 5.  ΙΣΤΟΡΙΑ

 1

 6.  ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ (Αγγλικά)

 1

 7.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ  ΤΩΝ Η/Υ

 1

 8.  ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

 1

 

ΙΙ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

α/α  ΜΑΘΗΜΑΤΑ  ΩΡΕΣ
 1.  ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ Ι - ΝΑΥΤΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ  3Θ+2Ε
 2.  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΟΙΟΥ  2Θ
 3.  ΝΑΥΠΗΓΙΑ - ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ - ΠΡΟΩΣΗ

 2Θ+1Ε

 4.  ΝΑΥΤΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ Ι

 2Θ

 5.  ΝΑΥΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

 2Θ+3Ε

 6.  ΝΑΥΠΗΓΙΚΟ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ  3Ε
 7.  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΕΦΥΡΑΣ - ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ  2Θ
 8.  ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΟΙΟΥ  1Θ