ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α΄ ΤΑΞΗΣ

 ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α' ΕΠΑΛ

Ι. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

α/α  ΜΑΘΗΜΑΤΑ  ΩΡΕΣ
 1.  ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ  4
 2.  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ('Αλγεβρα - Γεωμετρία)  3+1
 3.  ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (Φυσική - Χημεία - Βιολογία)

 2+1+1

 4.  ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ

 2

 5.  ΙΣΤΟΡΙΑ

 1

 6.  ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

 1

 7.  ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ (Αγγλικά)

 2

 8.  ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

 2

 9.  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

 2

 

ΙΙ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

α/α  ΜΑΘΗΜΑΤΑ  ΩΡΕΣ
 1.  ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ  2
 2.  ΣΕΠ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΥΓΕΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  2
 3.  ΖΩΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

 2

 

ΙΙΙ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ - ΝΑΥΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

α/α  ΜΑΘΗΜΑΤΑ  ΩΡΕΣ
 1.  ΑΡΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ  2
 2.  ΑΡΧΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ  2
 3.  ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ

 2

 

  • "Ερευνητική Εργασία στην Τεχνολογία" & "Πληροφορική": Κάθε τμήμα χωρίζεται σε δύο ομάδες. Σε κάθε ομάδα διδάσκονται εναλλάξ τα δύο αυτά μαθήματα για δύο (2) ώρες εβδομαδιαίως.
  • "Μαθηματικά": Ενιαίο Μάθημα με δύο κλάδους : α) Άλγεβρα και β) Γεωμετρία
  • "Φυσικές Επιστήμες": Ενιαίο μάθημα με τρεις κλάδους: α) Φυσική, β) Χημεία και γ) Βιολογία