ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΛΟΙΟΥ ΙΙ

ΜΑΘΗΜΑ: «ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΛΟΙΟΥ ΙΙ»

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

ΔΙΔΑΚΤΕΑ - ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ 2016-2017

ΒΙΒΛΙΟ: «ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΕΩΣ (τόμος πρώτος)» (Λ.ΚΛΙΑΝΗ, Ι. ΝΙΚΟΛΟΥ, Ι. ΣΙΔΕΡΗ Ε., έκδ. Ε.Ι.) (Βρείτε το βιβλίο εδώ).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΩΝ ΜΕΚ (σελ. 8-34)

1.1 Γενικά.

1.2 Χρήση των πετρελαιομηχανών.

1.3 Χρήση των βενζινομηχανών.

1.4 Αρχές λειτουργίας και απλή περιγραφή μονοκύλινδρης εμβολοφόρου παλινδρομικής μηχανής εσωτερικής καύσεως.
1.4.1 Γενικά.

1.5 Στοιχειώδης λειτουργία τετράχρονης πετρελαιομηχανής.
1.5.1 Πραγματική λειτουργία τετράχρονης πετρελαιομηχανής.

1.6 Στοιχειώδης λειτουργία δίχρονης πετρελαιομηχανής.
1.6.1 Πραγματική λειτουργία δίχρονης πετρελαιομηχανής.

1.7 Στοιχειώδης λειτουργία τετράχρονης βενζινομηχανής.
1.7.1 Πραγματική λειτουργία τετράχρονης βενζινομηχανής.

1.8 Στοιχειώδης λειτουργία δίχρονης βενζινομηχανής.
1.8.1 Πραγματική λειτουργία δίχρονης βενζινομηχανής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Στοιχειώδης περιγραφή των βασικών τμημάτων εμβολοφόρων Μ.Ε.Κ. (σελ. 35-52)

2.1 Κορμός μηχανής.
2.1.1 Σκελετός (engine frame).
2.1.2 Βάση (bedplate).
2.1.3 Σώμα κυλίνδρου (cylinder block).
2.1.4 Συνδέτες (tie rods)

2.2 Χιτώνια (cylinder liners).

2.3 Κεφαλή (πώμα) κυλίνδρων (cylinder head).

2.4 Βαλβίδες ? Μηχανισμοί κινήσεως.
2.4.1 Βαλβίδες (valves).
2.4.2 Ελατήρια βαλβίδων
2.4.3 Ωστήρια ? Ωστικές ράβδοι και ζύγωθρα.

2.5 Έμβολα ?Ελατήρια εμβόλων.
2.5.1 Έμβολο (piston).
2.5.2 Ελατήρια εμβόλων (piston rings).

2.6 Διωστήρας (connecting rod).

2.7 Βάκτρο-Στυπειοθλίπτης ?Ζύγωμα.
2.7.1 Βάκτρο
2.7.2 Ζύγωμα.
2.7.3 Στυπειοθλίπτης.

2.8 Στροφαλοφόρος άξονας (crankshaft).

2.9 Εκκεντροφόρος άξονας (camshaft)
2.9.1 Γενικά.
2.9.2 Μετάδοση κινήσεως.

2.10 Τριβείς
2.10.1 Κύριοι τριβείς βάσεως
2.10.2 Τριβείς διωστήρων
2.10.3. Ωστικός τριβέας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΔΙΚΤΥΑ ΤΩΝ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΜΗΧΑΝΩΝ (σελ. 213-260)

6.1 Εισαγωγή στα δίκτυα των ΜΕΚ.

6.2 Καύσιμα.
6.2.1 Μέθοδοι παραγωγής.
6.2.2 Γενικά χαρακτηριστικά και ιδιότητες πετρελαίου.
6.2.3 Τύποι ναυτικών καυσίμων.
6.2.4 Επίδραση των ιδιοτήτων στην λειτουργία της μηχανής.

6.3 Λιπαντικά ?Λίπανση ναυτικών κινητήρων.
6.3.1 Γενικά.
6.3.2 Τριβή.
6.3.3 Λίπανση.
6.3.4 Λιπαντικά.
6.3.5 Ιδιότητες λιπαντικών.
6.3.6 Βελτιωτικά πρόσθετα.
6.3.7 Έλεγχοι χρησιμοποιημένων λιπαντικών.

6.4 Δίκτυο πετρελαίου.
6.4.1 Υποσύστημα πληρώσεως και μεταφοράς.
6.4.2 Υποσύστημα επεξεργασίας καυσίμου.
6.4.3 Υποσύστημα τροφοδοτήσεως καυσίμου.

6.5 Δίκτυο λιπάνσεως.
6.5.1 Συστήματα αποθηκεύσεως, μεταφοράς και καθαρισμού λαδιού λιπάνσεως.
6.5.2 Σύστημα λιπάνσεως κύριας μηχανής.
6.5.3 Σύστημα κυλινδρελαίου κύριας μηχανής
6.5.4 Σύστημα λιπάνσεως στροβιλοϋπερπληρωτών.
6.5.5 Έλεγχος του δικτύου λιπάνσεως.
6.5.6 Καθαρισμός του δικτύου λιπάνσεως.
6.5.7 Μέτρα προς αποφυγή της πρόωρης αποσυνθέσεως του λαδιού.

6.6 Δίκτυο πεπιεσμένου αέρα.

6.7 Μέθοδοι ανακτήσεως θερμότητας.

6.8 Συστήματα ψύξεως με γλυκό νερό.
6.8.1 Υποσύστημα νερού ψύξεως χιτωνίων.
6.8.2 Υποσύστημα νερού ψύξεως εμβόλων.
6.8.3 Υποσύστημα ψύξεως εγχυτήρων καυσίμου.
6.8.4 Σύστημα ψύξεως ηλεκτροπαραγωγών ζευγών.

ΒΙΒΛΙΟ: «ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΕΩΣ (τόμος δεύτερος)» (Λ.ΚΛΙΑΝΗ, Ι. ΝΙΚΟΛΟΥ, Ι. ΣΙΔΕΡΗ Ε., έκδ. Ε.Ι.) (Βρείτε το βιβλίο εδώ).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11: ΕΚΚΙΝΗΣΗ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ-ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (σελ. 123-140)

11.1 Γενικά.

11.2 Διαδικασία εκκινήσεως.
11.2.1 Προθέρμανση μηχανής.
11.2.2 Γενικοί έλεγχοι πριν από την εκκίνηση.
11.2.3 Εκκίνηση μετά από περιορισμένη ακινησία.
11.2.4 Εκκίνηση για πρώτη φορά ή μετά από μακρά ακινησία ή μετά από γενική επισκευή.
11.2.5 Εκκίνηση μικρών πετρελαιομηχανών.

11.3 Λειτουργία μηχανής.

11.4 Άφιξη στο λιμάνι ? Απομόνωση.

11.5 Περιγραφή τυπικού συστήματος εκκινήσεως- αναστροφής, δίχρονης πετρελαιομηχανής.
11.5.1 Διάταξη εξωτερικού συστήματος αέρα εκκινήσεως.
11.5.2 Διάταξη υποσυστήματος ελέγχου αέρα εκκινήσεως.
11.5.3 Διάταξη υποσυστήματος ελατηρίων αέρα βαλβίδων εξαγωγής.
11.5.4 Ολοκληρωμένο σύστημα ελιγμών κύριας μηχανής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13: ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ? ΒΛΑΒΕΣ-ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ-ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ (σελ. 159-170)

13.1 Γενικά.

13.2 Ανωμαλίες? Βλάβες στο σύστημα ψύξεως της μηχανής.

13.3 Ανωμαλίες? Βλάβες στο σύστημα λιπάνσεως της μηχανής.

13.4 Ανωμαλίες? Βλάβες στο σύστημα καυσίμου της μηχανής.