ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ ΙΙ

ΜΑΘΗΜΑ «ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ II»

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
ΒΙΒΛΙΟ: «ΝΑΥΤΙΛΙΑ (ΤΟΜΟΣ Β΄)» (ΔΗΜΑΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΝΤΟΥΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, έκδ. Ε.Ι.)

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2016-2017

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΝΑΥΤΙΚΗ ΚΟΣΜΟΓΡΑΦΙΑ

7.1 Το σύμπαν (εδάφ.1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10) (σελ. 1?10)

7.2 Ουράνια σφαίρα (σελ. 10?16)

7.3 Ουράνιες συντεταγμένες (σελ. 16?18)

7.4 Φαινόμενη κίνηση ουράνιας σφαίρας (εδάφ. 1, 2, 3, 4) (σελ.19?29)

7.5 Νόμοι πλανητικού συστήματος (εδάφ.1, 2) (σελ. 31?32)

7.6 Κινήσεις της γης (εδάφ. 1,2,3,9,10) (σελ. 33?45)

7.7 Κινήσεις πλανητών (εδάφ.2, 3, 4, 5) (σελ. 46?48)

7.8 Κινήσεις σελήνης (εδάφ.3,4) (σελ. 51?53)

7.9 Εκλείψεις (εδάφ. 1 και 4) (σελ. 54?57)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΧΡΟΝΟΣ

8.1 Τρίγωνο θέσεων (σελ. 59?65)

8.2 Συστήματα χρόνου (εδάφ. 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12) (σελ. 67?80)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9: ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ

9.3Ευθεία θέσεως (εδάφ. 1). (σελ. 166?168) Χάραξη ευθείας θέσεως (εδάφ. 6,από: «Για την χάραξη?») (σελ. 185?187)

9.6 Μεσημβρινό πλάτος (σελ. 218?226)

9.7 Πλάτος με τον πολικό (σελ. 226?231)

9.13 Αναγνώριση αστεριών (εδάφ.1) (σελ. 259?263)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10: ΩΚΕΑΝΟΠΛΟΪΑ

10.1 Ορθοδρομικός πλους (εδάφ. 1,4) (σελ. 331?340)

10.2 Γνωμονικοί χάρτες (σελ. 345?353)

10.3 Ειδικές ναυτιλιακές εκδόσεις (σελ. 353?360)

10.13 Πρακτική ωκεανοπλοΐας (σελ. 460?468)

10.14 Μελέτη μεγάλου ταξιδιού (σελ. 469?471)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11: ΠΑΛΙΡΡΟΙΕΣ

11.1 Στοιχεία παλίρροιας (εδάφ. 1, 3, 4, 6, 7, 10, 17) (σελ.491?506)

11.3 Παλιρροϊκά ρεύματα (εδάφ. 1, 2) (σελ. 525?527)