ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΝ

Απόφαση καθορισμού του αριθμού σπουδαστών/στριων στις ΑΕΝ

Ακαδημαϊκού Έτους 2018-19

Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καθορίσθηκε ο συνολικός αριθμός των Ελλήνων σπουδαστών/σπουδαστριών που θα εισαχθούν στις Α.Ε.Ν. Πλοιάρχων και Μηχανικών κατά το εκπαιδευτικό έτος 2018-2019, καθώς και οι προθεσμίες υποβολής δικαιολογητικών των υποψηφίων. Με βάση την Απόφαση πρόκειται να εισαχθούν 741 Πλοίαρχοι και 568 Μηχανικοί (συνολικά 1309 σπουδαστές/σπουδάστριες).

Σχετικά αρχεία:

 

Προκήρυξη για την εισαγωγή σπουδαστών/στριών που θα εισαχθούν στις ΑΕΝ για το Ακαδημαϊκό Έτος 2018-19

Με την αριθ. πρωτ.:2232.1/43512/2018/11-06-2018 Προκήρυξη Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής προκηρύχθηκε η εισαγωγή συνολικά 1309 σπουδαστών/σπουδαστριών (741 Πλοιάρχων και 568 Μηχανικών) στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019. Εγγραφή χρήστη στο ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. (προϋπόθεση για καταχώρηση αίτησης ΑΕΝ)  https://regusr.hcg.gr/. Ηλεκτρονική καταχώρηση αίτησης ΑΕΝ  https://eisaen.hcg.gr/

Σχετικά αρχεία:

Προκήρυξη για την εισαγωγή σπουδαστών_σπουδαστριών στις ΑΕΝ ακαδημαϊκού έτους 2018-19 [ΑΔΑ: Ψ2ΔΚ4653ΠΩ-Χ6Ρ].pdf

 
Απόφαση καθορισμού του αριθμού σπουδαστών/στριων στις ΑΕΝ Ακαδημαϊκού Έτους 2017-18

Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καθορίσθηκε ο συνολικός αριθμός των Ελλήνων σπουδαστών/σπουδαστριών που θα εισαχθούν στις Α.Ε.Ν. Πλοιάρχων και Μηχανικών κατά το εκπαιδευτικό έτος 2017-2018, καθώς και οι προθεσμίες υποβολής δικαιολογητικών των υποψηφίων. Με βάση την Απόφαση πρόκειται να εισαχθούν 597 Πλοίαρχοι και 545 Μηχανικοί (συνολικά 1142 σπουδαστές/σπουδάστριες).

Σχετικά αρχεία:

 
 

Προκήρυξη για την εισαγωγή σπουδαστών/στριών που θα εισαχθούν στις ΑΕΝ
για το Ακαδημαϊκό Έτος 2017-18

Με την αριθ. πρωτ.:2232.1/40901/2017/06-06-2017 Προκήρυξη Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής προκηρύχθηκε η εισαγωγή συνολικά 1142 σπουδαστών/σπουδαστριών (597 Πλοιάρχων και 545 Μηχανικών) στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018. Εγγραφή χρήστη στο ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. (προϋπόθεση για καταχώρηση αίτησης AΕΝ) https://regusr.hcg.gr/. Ηλεκτρονική καταχώρηση αίτησης ΑΕΝ  https://eisaen.hcg.gr/

Σχετικά αρχεία:
 


ΠΡΟΣΟΧΗ σε πιθανές τροποποιήσεις της προκήρυξης. Σε κάθε περίπτωση παρακαλείσθε να επισκέπτεστε τους ιστότοπους http://www.yen.gr και http://www.hcg.gr για αναλυτική ενημέρωση.