ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ ΙΙ

ΜΑΘΗΜΑ «ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ II»

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
ΒΙΒΛΙΟ: «ΝΑΥΤΙΛΙΑ (ΤΟΜΟΣ Β΄)» (ΔΗΜΑΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΝΤΟΥΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, έκδ. Ε.Ι.)

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2016-2017

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΝΑΥΤΙΚΗ ΚΟΣΜΟΓΡΑΦΙΑ

7.1 Το σύμπαν (εδάφ.1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10) (σελ. 1?10)

7.2 Ουράνια σφαίρα (σελ. 10?16)

7.3 Ουράνιες συντεταγμένες (σελ. 16?18)

7.4 Φαινόμενη κίνηση ουράνιας σφαίρας (εδάφ. 1, 2, 3, 4) (σελ.19?29)

7.5 Νόμοι πλανητικού συστήματος (εδάφ.1, 2) (σελ. 31?32)

7.6 Κινήσεις της γης (εδάφ. 1,2,3,9,10) (σελ. 33?45)

7.7 Κινήσεις πλανητών (εδάφ.2, 3, 4, 5) (σελ. 46?48)

7.8 Κινήσεις σελήνης (εδάφ.3,4) (σελ. 51?53)

7.9 Εκλείψεις (εδάφ. 1 και 4) (σελ. 54?57)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΧΡΟΝΟΣ

8.1 Τρίγωνο θέσεων (σελ. 59?65)

8.2 Συστήματα χρόνου (εδάφ. 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12) (σελ. 67?80)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9: ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ

9.3Ευθεία θέσεως (εδάφ. 1). (σελ. 166?168) Χάραξη ευθείας θέσεως (εδάφ. 6,από: «Για την χάραξη?») (σελ. 185?187)

9.6 Μεσημβρινό πλάτος (σελ. 218?226)

9.7 Πλάτος με τον πολικό (σελ. 226?231)

9.13 Αναγνώριση αστεριών (εδάφ.1) (σελ. 259?263)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10: ΩΚΕΑΝΟΠΛΟΪΑ

10.1 Ορθοδρομικός πλους (εδάφ. 1,4) (σελ. 331?340)

10.2 Γνωμονικοί χάρτες (σελ. 345?353)

10.3 Ειδικές ναυτιλιακές εκδόσεις (σελ. 353?360)

10.13 Πρακτική ωκεανοπλοΐας (σελ. 460?468)

10.14 Μελέτη μεγάλου ταξιδιού (σελ. 469?471)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11: ΠΑΛΙΡΡΟΙΕΣ

11.1 Στοιχεία παλίρροιας (εδάφ. 1, 3, 4, 6, 7, 10, 17) (σελ.491?506)

11.3 Παλιρροϊκά ρεύματα (εδάφ. 1, 2) (σελ. 525?527)

ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΛΟΙΟΥ ΙΙ

ΜΑΘΗΜΑ: «ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΛΟΙΟΥ ΙΙ»

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

ΔΙΔΑΚΤΕΑ - ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ 2016-2017

ΒΙΒΛΙΟ: «ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΕΩΣ (τόμος πρώτος)» (Λ.ΚΛΙΑΝΗ, Ι. ΝΙΚΟΛΟΥ, Ι. ΣΙΔΕΡΗ Ε., έκδ. Ε.Ι.) (Βρείτε το βιβλίο εδώ).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΩΝ ΜΕΚ (σελ. 8-34)

1.1 Γενικά.

1.2 Χρήση των πετρελαιομηχανών.

1.3 Χρήση των βενζινομηχανών.

1.4 Αρχές λειτουργίας και απλή περιγραφή μονοκύλινδρης εμβολοφόρου παλινδρομικής μηχανής εσωτερικής καύσεως.
1.4.1 Γενικά.

1.5 Στοιχειώδης λειτουργία τετράχρονης πετρελαιομηχανής.
1.5.1 Πραγματική λειτουργία τετράχρονης πετρελαιομηχανής.

1.6 Στοιχειώδης λειτουργία δίχρονης πετρελαιομηχανής.
1.6.1 Πραγματική λειτουργία δίχρονης πετρελαιομηχανής.

1.7 Στοιχειώδης λειτουργία τετράχρονης βενζινομηχανής.
1.7.1 Πραγματική λειτουργία τετράχρονης βενζινομηχανής.

1.8 Στοιχειώδης λειτουργία δίχρονης βενζινομηχανής.
1.8.1 Πραγματική λειτουργία δίχρονης βενζινομηχανής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Στοιχειώδης περιγραφή των βασικών τμημάτων εμβολοφόρων Μ.Ε.Κ. (σελ. 35-52)

2.1 Κορμός μηχανής.
2.1.1 Σκελετός (engine frame).
2.1.2 Βάση (bedplate).
2.1.3 Σώμα κυλίνδρου (cylinder block).
2.1.4 Συνδέτες (tie rods)

2.2 Χιτώνια (cylinder liners).

2.3 Κεφαλή (πώμα) κυλίνδρων (cylinder head).

2.4 Βαλβίδες ? Μηχανισμοί κινήσεως.
2.4.1 Βαλβίδες (valves).
2.4.2 Ελατήρια βαλβίδων
2.4.3 Ωστήρια ? Ωστικές ράβδοι και ζύγωθρα.

2.5 Έμβολα ?Ελατήρια εμβόλων.
2.5.1 Έμβολο (piston).
2.5.2 Ελατήρια εμβόλων (piston rings).

2.6 Διωστήρας (connecting rod).

2.7 Βάκτρο-Στυπειοθλίπτης ?Ζύγωμα.
2.7.1 Βάκτρο
2.7.2 Ζύγωμα.
2.7.3 Στυπειοθλίπτης.

2.8 Στροφαλοφόρος άξονας (crankshaft).

2.9 Εκκεντροφόρος άξονας (camshaft)
2.9.1 Γενικά.
2.9.2 Μετάδοση κινήσεως.

2.10 Τριβείς
2.10.1 Κύριοι τριβείς βάσεως
2.10.2 Τριβείς διωστήρων
2.10.3. Ωστικός τριβέας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΔΙΚΤΥΑ ΤΩΝ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΜΗΧΑΝΩΝ (σελ. 213-260)

6.1 Εισαγωγή στα δίκτυα των ΜΕΚ.

6.2 Καύσιμα.
6.2.1 Μέθοδοι παραγωγής.
6.2.2 Γενικά χαρακτηριστικά και ιδιότητες πετρελαίου.
6.2.3 Τύποι ναυτικών καυσίμων.
6.2.4 Επίδραση των ιδιοτήτων στην λειτουργία της μηχανής.

6.3 Λιπαντικά ?Λίπανση ναυτικών κινητήρων.
6.3.1 Γενικά.
6.3.2 Τριβή.
6.3.3 Λίπανση.
6.3.4 Λιπαντικά.
6.3.5 Ιδιότητες λιπαντικών.
6.3.6 Βελτιωτικά πρόσθετα.
6.3.7 Έλεγχοι χρησιμοποιημένων λιπαντικών.

6.4 Δίκτυο πετρελαίου.
6.4.1 Υποσύστημα πληρώσεως και μεταφοράς.
6.4.2 Υποσύστημα επεξεργασίας καυσίμου.
6.4.3 Υποσύστημα τροφοδοτήσεως καυσίμου.

6.5 Δίκτυο λιπάνσεως.
6.5.1 Συστήματα αποθηκεύσεως, μεταφοράς και καθαρισμού λαδιού λιπάνσεως.
6.5.2 Σύστημα λιπάνσεως κύριας μηχανής.
6.5.3 Σύστημα κυλινδρελαίου κύριας μηχανής
6.5.4 Σύστημα λιπάνσεως στροβιλοϋπερπληρωτών.
6.5.5 Έλεγχος του δικτύου λιπάνσεως.
6.5.6 Καθαρισμός του δικτύου λιπάνσεως.
6.5.7 Μέτρα προς αποφυγή της πρόωρης αποσυνθέσεως του λαδιού.

6.6 Δίκτυο πεπιεσμένου αέρα.

6.7 Μέθοδοι ανακτήσεως θερμότητας.

6.8 Συστήματα ψύξεως με γλυκό νερό.
6.8.1 Υποσύστημα νερού ψύξεως χιτωνίων.
6.8.2 Υποσύστημα νερού ψύξεως εμβόλων.
6.8.3 Υποσύστημα ψύξεως εγχυτήρων καυσίμου.
6.8.4 Σύστημα ψύξεως ηλεκτροπαραγωγών ζευγών.

ΒΙΒΛΙΟ: «ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΕΩΣ (τόμος δεύτερος)» (Λ.ΚΛΙΑΝΗ, Ι. ΝΙΚΟΛΟΥ, Ι. ΣΙΔΕΡΗ Ε., έκδ. Ε.Ι.) (Βρείτε το βιβλίο εδώ).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11: ΕΚΚΙΝΗΣΗ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ-ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (σελ. 123-140)

11.1 Γενικά.

11.2 Διαδικασία εκκινήσεως.
11.2.1 Προθέρμανση μηχανής.
11.2.2 Γενικοί έλεγχοι πριν από την εκκίνηση.
11.2.3 Εκκίνηση μετά από περιορισμένη ακινησία.
11.2.4 Εκκίνηση για πρώτη φορά ή μετά από μακρά ακινησία ή μετά από γενική επισκευή.
11.2.5 Εκκίνηση μικρών πετρελαιομηχανών.

11.3 Λειτουργία μηχανής.

11.4 Άφιξη στο λιμάνι ? Απομόνωση.

11.5 Περιγραφή τυπικού συστήματος εκκινήσεως- αναστροφής, δίχρονης πετρελαιομηχανής.
11.5.1 Διάταξη εξωτερικού συστήματος αέρα εκκινήσεως.
11.5.2 Διάταξη υποσυστήματος ελέγχου αέρα εκκινήσεως.
11.5.3 Διάταξη υποσυστήματος ελατηρίων αέρα βαλβίδων εξαγωγής.
11.5.4 Ολοκληρωμένο σύστημα ελιγμών κύριας μηχανής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13: ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ? ΒΛΑΒΕΣ-ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ-ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ (σελ. 159-170)

13.1 Γενικά.

13.2 Ανωμαλίες? Βλάβες στο σύστημα ψύξεως της μηχανής.

13.3 Ανωμαλίες? Βλάβες στο σύστημα λιπάνσεως της μηχανής.

13.4 Ανωμαλίες? Βλάβες στο σύστημα καυσίμου της μηχανής.

ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

 

ΔΙΔΑΚΤΕΑ - ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ  (ΦΕΚ 4320/28.9.2018)

ΒΙΒΛΙΑ:
1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Λυκούδη Παναγιώτη Περ. – Έκδοση Γ 2014 - Ίδρυμα Ευγενίδου – ISBN: 960-337-066-5)

2. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ – ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ (Αρ. Β. Αλεξόπουλου, Ν. Γ. Φουρναράκη - Έκδοση 2015 - Ίδρυμα Ευγενίδου - ISBN:
960-337-049-5)

Από το βιβλίο:
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Λυκούδη Παναγιώτη Περ. – Έκδοση Γ 2014 - Ίδρυμα Ευγενίδου – ISBN:960- 337-066-5)


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ - ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
1.1 Έννοια – Διαίρεση ναυτικού δικαίου
1.2 Ιστορική εξέλιξη του ναυτικού δικαίου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ - Ο ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ
5.1 Αρμοδιότητες και ευθύνες του πλοιάρχου
5.1.1 Αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών
5.1.2 Έκθεση πλοιάρχου σε περιπτώσεις έκτακτων συμβάντων
5.2 Καθήκοντα του πλοιάρχου ως δημόσιου λειτουργού
5.3 Σχέσεις του πλοιάρχου με τις αρχές στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ - ΤΟ ΠΛΗΡΩΜΑ
6.6 Καθήκοντα πληρώματος κατά βαθμό και ειδικότητα (εκτός υποπαραγράφων 13, 14, 15)
6.7 Οργάνωση της εργασίας εν πλω
6.7.1 Ο αξιωματικός φυλακής γέφυρας
6.7.2 Ο αξιωματικός φυλακής μηχανής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
8.1 Έννοια – Περιεχόμενο
8.4 Οργάνωση της εσωτερικής υπηρεσίας στα πλοία
8.4.1 Εργασίες εν πλω
8.4.2 Εργασίες εν όρμω
8.4.3 Γενικές διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ - ΝΑΥΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ
14.1 Έννοια ναυτικού αδικήματος Παράγραφοι 1, 2, 3: Από «Οι ειδικές συνθήκες …» έως «… άλλους τομείς εργασίας»
14.2 Κατηγορίες των ναυτικών αδικημάτων
14.3 Τα αδικήματα που στρέφονται κατά της υπηρεσίας του πλοίου και της πειθαρχίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ - ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
15.1 Έννοια πειθαρχικού παραπτώματος
15.2 Πειθαρχικά παραπτώματα που ορίζονται από τον ΚΔΝΔ
15.3 Πειθαρχικές ποινές

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ - ΤΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ
16.1 Ορισμός – Στοιχεία
16.2 Διοικητικός έλεγχος ναυτικού ατυχήματος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΝΑΤΟ - Ο ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ
19.1 Γενικά
19.2 Καθήκοντα του ναυτικού πράκτορα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ - Ο ΠΛΟΗΓΟΣ
20.1 Γενικά
20.2 Υποχρεώσεις των πλοίων


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΟΓΔΟΟ - Η ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ – ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
28.1 Η τρομοκρατία στη θάλασσα – Πειρατεία
28.2 Επικίνδυνες περιοχές
28.3 Πρόσφατα στοιχεία περιστατικών πειρατειών

Από το βιβλίο:
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ – ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ (Αρ. Β. Αλεξόπουλου, Ν. Γ. Φουρναράκη - Έκδοση 2015 - Ίδρυμα Ευγενίδου - ISBN: 960-337-049-5)


Κεφάλαιο 2: Ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα – Η διεθνής σύμβαση SOLAS
2.1 Ιστορική αναδρομή
2.2 Οι βασικοί σκοποί της SOLAS
2.3 Η δομή της ΔΣ SOLAS
Μόνο ονομαστική αναφορά στους τίτλους των κεφαλαίων και υποκεφαλαίων της SOLAS
2.5 Ασφάλεια επιβατηγών πλοίων
2.6 Ασφάλεια των φορτηγών πλοίων χύδην ξηρού φορτίου


Κεφάλαιο 3: Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού στην εμπορική ναυτιλία – Η διεθνής σύμβαση STCW
3.1 Ιστορική εξέλιξη της διεθνούς σύμβασης STCW 1978 Παράγραφος 1: Από «Η σύμβαση για τα πρότυπα …» έως «… η προστασία της εργασίας» Παράγραφοι 7, 8, 9, 10: Από «Ο σκοπός της …» έως «… επικυρώσει τη Σύμβαση» Παράγραφοι 14, 15, 16, 17, 18, 19: Από «Ποιοι ήταν οι λόγοι » έως «.. αναγκαία προσόντα»
3.2 Βασικά στοιχεία της ΔΣ STCW 1995
3.3 Η δομή της ΔΣ STCW 1995 (εκτός πίνακα 3.4)
3.3.1 Πιστοποιητικά που προβλέπονται από την STCW 1995 Παράγραφοι 1, 2, 3, 4: Από «Κάθε εταιρεία υποχρεούται» έως «.. πλοίων διεθνών πλόων» Παράγραφοι 6, 7, 8: Από «Σχετικά με το πιστοποιητικό (βεβαίωση) …» έως «… και Ανθρώπινης Συμπεριφοράς»
3.3.2 Μελέτη περίπτωσης: Αξιωματικοί ναυσιπλοΐας
3.5 Η νέα ΔΣ STCW 2010 (τροποποιήσεις της Manila)

Κεφάλαιο 4: Προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος – Η διεθνής σύμβαση MARPOL
4.7.1 Ιστορική αναδρομή
4.7.2 Σύντομη περιγραφή των κυριότερων διατάξεων της MARPOL
4.7.3 Το πρωτόκολλο της MARPOL Παράγραφος 3: από «Οι κυριότεροι λόγοι …» έως « …από τα μέσα ενημερώσεως» Παράγραφοι 6, 7, 8, 9: από «Η ενδεχόμενη απειλή …» έως « … μετασκευή των SBT»
4.8 Ο νόμος Oil Pollution Act (OPA) 1990 (όχι ο πίνακας 4.11)
4.8.1 Οι διατάξεις του OPA Παράγραφοι 1, 2, 3: από «Μόλις ψηφίστηκε ο ΟΡΑ …» έως «… χρονοβόρες διαδικασίες» Παράγραφοι 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 από: «Ο Νόμος χωρίζεται …» έως «… πλευρά των νηογνωμόνων»¨Παράγραφοι 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30: από «Τα DH/DB σε αναλογία …» έως «…δημιουργίας μικρών ρωγμών»

Κεφάλαιο 5: Ασφάλεια και ποιότητα στην εμπορική ναυτιλία – Ο κώδικας ασφαλούς διαχείρισης (ISM)
5.5 Ο κώδικας ασφαλούς διαχείρισης (ISM Code)
5.5.2 Ιστορική αναδρομή
5.5.3 Ορισμοί και σκοποί του ΚΑΔ
5.5.5 Λειτουργικές απαιτήσεις του ΣΑΔ
5.5.6 Η ανάλυση των διατάξεων του ΣΑΔ (εκτός παραγράφων 13, 14, 15, 16)


Κεφάλαιο 6: Θέματα ασφάλειας και προστασίας – Ο διεθνής κώδικας για την ασφάλεια των πλοίων και των λιμενικών εγκαταστάσεων (ISPS)
6.1 Γενικές παρατηρήσεις
6.2 Οι στόχοι του κώδικα ISPS
6.7 Τρομοκρατικές επιθέσεις – Μελέτες περιπτώσεων
6.8 Πειρατικές επιθέσεις – Μελέτες περιπτώσεων


Κεφάλαιο 8: Θέματα διαχειρίσεως έρματος – Η διεθνής σύμβαση BWM
8.1 Γενικές παρατηρήσεις
8.2 Η διεθνής σύμβαση BWM

Ο υποψήφιος του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων με ειδικότητα:

 

α. Πλοίαρχος Εμπορικού Ναυτικού εξετάζεται στα μαθήματα:
 
i. Ναυσιπλοΐα ΙΙ
 
ii. Ναυτικό Δίκαιο - Διεθνείς Κανονισμοί στη Ναυτιλία - Εφαρμογές
 
 
β. Μηχανικός Εμπορικού Ναυτικού εξετάζεται στα μαθήματα:
 
i. Ναυτικές Μηχανές
 
ii. Ναυτικό Δίκαιο - Διεθνείς Κανονισμοί στη Ναυτιλία - Εφαρμογέ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ

 

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2017-2018:

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ε.Ν
ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΛΟΙΟΥ ΙΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ε.Ν
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΟΡΤΙΩΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ Ε.Ν
ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ ΙΙ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ Ε.Ν
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΑΓΓΛΙΚΑ ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ

 

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

(ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018):

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ε.Ν
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΟΡΤΙΩΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ Ε.Ν
ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ ΙΙ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ Ε.Ν
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΑΓΓΛΙΚΑ ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2016-2017:

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ε.Ν
ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΛΟΙΟΥ ΙΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ε.Ν
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΟΡΤΙΩΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ Ε.Ν
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΟΡΤΙΩΝ (ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ) ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ Ε.Ν
ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ ΙΙ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ Ε.Ν
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΑΓΓΛΙΚΑ ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ

 

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017):

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ε.Ν
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΟΡΤΙΩΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ Ε.Ν
ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ ΙΙ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ Ε.Ν
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΑΓΓΛΙΚΑ ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι οι βαθμολογίες των Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ προγραμματίζεται να ανακοινωθούν την Παρασκευή 29-6-2018, μετά τις 13:00 σε όλα τα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ της χώρας.  Διευκρινίζεται ότι οι καταστάσεις που θα αναρτηθούν  στα Λύκεια θα περιέχουν μόνο τον κωδικό κάθε υποψηφίου και τα βαθμολογικά του στοιχεία ανά εξεταζόμενο μάθημα και όχι  τα ονομαστικά στοιχεία του.

Ταυτόχρονα, όλοι οι υποψήφιοι θα μπορούν να βρίσκουν τη βαθμολογία τους στην ιστοσελίδα http://results.it.minedu.gov.gr πληκτρολογώντας τον 8-ψήφιο κωδικό τους και τους 4 αρχικούς χαρακτήρες από το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το μητρώνυμο του υποψηφίου σε κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες.

Από την Πέμπτη 5-7-2018 και μετά, όλοι οι υποψήφιοι θα μπορούν να οριστικοποιήσουν το μηχανογραφικό τους δελτίο (επιλέγοντας ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ), στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://exams.it.minedu.gov.gr. Η προθεσμία για την οριστική υποβολή των μηχανογραφικών δελτίων λήγει την Δευτέρα 16-7-2018 και είναι αποκλειστική. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας κανένας υποψήφιος δεν θα μπορεί να οριστικοποιήσει το μηχανογραφικό δελτίο. Προτείνεται οι υποψήφιοι να εκτυπώσουν ή/και να αποθηκεύσουν στον υπολογιστή τους το οριστικοποιημένο μηχανογραφικό (που θα έχει αποκτήσει αυτόματα και αριθμό πρωτοκόλλου), ώστε ανά πάσα στιγμή να μπορούν να δουν τις τελικές προτιμήσεις τους.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

29-06-18 Ανακοίνωση στατιστικών στοιχείων για τις βαθμολογικές επιδόσεις μαθητών ΕΠΑΛ 2018

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι οι βαθμολογίες των Πανελλαδικών Εξετάσεων ΕΠΑΛ αναρτήθηκαν σε όλα τα Λύκεια της χώρας και στην ιστοσελίδα  http://results.it.minedu.gov.gr.

Σήμερα επίσης ανακοινώνονται στατιστικά στοιχεία για τις φετινές βαθμολογικές επιδόσεις των υποψηφίων στις πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑΛ.

Για τα στατιστικά ΕΠΑΛ, πατήστε εδώ.

 

Ειδικά για τον Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων, πατήστε εδώ.

 

 

11-07-18 Ανακοίνωση στατιστικών στοιχείων για τις βαθμολογίες στα Ειδικά Μαθήματα και για την κλιμάκωση μορίων των υποψηφίων πανελλαδικών εξετάσεων ΠΑΛ 2018

 

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνονται τα στατιστικά στοιχεία των βαθμολογιών των ειδικών μαθημάτων των Πανελλαδικών Εξετάσεων έτους 2018 για τα ΕΠΑΛ.

 

Στατιστικά στοιχεία βαθμολογιών ειδικών μαθημάτων ΕΠΑΛ 2018, εδώ.

 

Επίσης δίνονται στη δημοσιότητα τα στατιστικά στοιχεία κλιμάκωσης μορίων των υποψηφίων των Επαγγελματικών Λυκείων ανά Τομέα/Ειδικότητα.

Στατιστικά στοιχεία Κλίμακας Μορίων ΕΠΑΛ 2018, εδώ.

 

 

 03-07-17 Στατιστικά στοιχεία των βαθμολογιών των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2017

 

 

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει τα στατιστικά στοιχεία των βαθμολογιών των μαθημάτων στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2017. Προκειμένου να είναι δυνατή η αντιπαραβολή τους, επισυνάπτονται και τα αντίστοιχα στοιχεία των περσινών εξετάσεων.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΟΡΤΙΩΝ (2017-2018)

ΜΑΘΗΜΑ «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΟΡΤΙΩΝ»

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
ΒΙΒΛΙΟ: «ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ?ΦΟΡΤΩΣΗ» (ΚΟΛΛΙΝΙΑΤΗΣ Ι., έκδ. Ε.Ι.)

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2016-2017

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16: ΕΙΔΗ ΦΟΡΤΙΩΝ

16.1 Γενικά (σελ. 202)

16.2 Στερεά φορτία χύδην (σελ. 202?205)

16.3 Υγρά φορτία χύδην (σελ. 205)

16.4 Φορτία σε εμπορευματοκιβώτια (σελ. 205)

16.5 Φορτία σε κατάσταση ψύξεως (σελ. 206)

16.6 Κλασικό γενικό φορτίο (σελ. 206?207)

16.7 Σήμανση φορτίων (σελ. 207)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19: ΜΕΤΡΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΦΟΡΤΩΣΗ

19.1 Προετοιμασία κυτών για φόρτωση (σελ. 257)

19.2 Επίστρωση κυτών (dunnage) (σελ. 257?259)

19.3 Επιθεώρηση πριν από τη φόρτωση. Πιστοποιητικά (σελ. 259)

19.4 Μυοκτονία και εντομοκτονία (σελ. 259?260)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20: ΦΟΡΤΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΦΟΡΤΩΣΗ

20.1 Γενικά (σελ. 261)

20.2 Πρακτικά στοιχεία από τη διαδικασία φορτώσεως?εκφορτώσεως (σελ. 261?263)

20.3 Στοιχεία από τις τυπικές διαδικασίες φορτώσεως? εκφορτώσεως (σελ. 263?265)

20.4 Μέτρα ασφαλείας κατά τη φόρτωση ? εκφόρτωση (σελ. 265?266)

20.5 Ζημιές στο πλοίο κατά τη διάρκεια της φόρτωσης (σελ. 266)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 24: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΞΥΛΕΙΑΣ

24.1 Γενικά ? Μονάδες μετρήσεως (σελ. 295?296)

24.2 Ύψος εξάλων για μεταφορά ξυλείας (σελ. 297)

24.3 Προϋποθέσεις για την εφαρμογή μειωμένου ύψους εξάλων (σελ. 297?300)

24.4 Η ξυλεία ως φορτίο πάνω στο κατάστρωμα (σελ.300?301)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 27: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

27.1 Κατάταξη και χαρακτηριστικά αργού πετρελαίου και προϊόντων πετρελαίου (σελ. 320?324)

27.2 Γενική περιγραφή και συστήματα δεξαμενόπλοιου (σελ. 324?329)

27.3 Φόρτωση?εκφόρτωση και μεταφορά υγρών φορτίων (σελ. 329?332)

27.4 Καθαρισμός δεξαμενών (σελ. 332?334)

27.5 Κίνδυνοι από τα πετρελαιοειδή φορτία (σελ. 334?335)

27.6 Η χρήση αδρανούς αερίου (σελ. 336?337)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 28: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΕΡΙΩΝ

28.1 Γενικά. Ορισμοί (σελ. 338)

28.2 Γενικά για τις μεταφορές υγροποιημένων αερίων (σελ. 339?340)

28.3 Διαδικασίες φορτοεκφορτώσεως (σελ. 340?343)

28.4 Ογκομέτρηση φορτίου (σελ. 344)

28.5 Διατάξεις ασφάλειας και υποχρεώσεις αξιωματικών καταστρώματος(σελ. 344?347)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 29: ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΦΟΡΤΙΑ

29.1 Ιστορικό. Γενικά (σελ. 348)

29.2 Οι κανονισμοί του κεφαλαίου VII της SOLAS (σελ.348?349)

29.3 Στοιχεία από τον κανονισμό IMDGC (σελ. 349?353)

29.4 Τρόπος χρησιμοποιήσεως του κανονισμού IMDGC (σελ. 354)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 30: ΦΟΡΤΙΑ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΜΕ ΨΥΞΗ

30.1 Γενικά (σελ. 355)

30.2 Φορτία σε κατάσταση καταψύξεως (σελ. 355)

30.3 Φορτία σε κατάσταση ψύξεως (σελ. 355?356)

30.4 Φορτία σε κατάσταση ελεγχόμενης θερμοκρασίας (σελ. 356)

30.5 Όργανα παρακολουθήσεως (σελ. 356)

30.6 Συνήθεις θερμοκρασίες μεταφοράς (σελ. 356)

30.7 Προετοιμασία κυτών για φόρτωση (σελ. 357)

30.8 Αυτοτελή εμπορευματοκιβώτια με ψύξη (σελ.357)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 31: ΦΟΡΤΙΑ ΣΕ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ

31.1 Γενικά (σελ. 358)

31.2 Στοιχεία για τα εμπορευματοκιβώτια (σελ. 358?360)

31.3 Στοιχεία για τα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων (σελ. 360?361)

31.4 Ειδικά προβλήματα κατά τις μεταφορές εμπορευματοκιβωτίων (σελ. 362?363)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 32: ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

32.1 Γενικά (σελ. 364)

32.2 Φορτηγιδοφόρα (barge carrying vessels) (σελ.364?367)

32.3 Πλοία Roll?on/Roll?off (Ro?Ro) (σελ. 367?368)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ (2017-2018)

 ΜΑΘΗΜΑ: «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ»

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

ΒΙΒΛΙΟ: «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ? ΣΧΕΔΙΟ» (ΚΑΡΒΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΠΑΛΝΤΟΥΚΑΣ Α., ΝΤΑΣΚΑΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚ.), Έκδοση Διόφαντος. (Βρείτε το βιβλίο εδώ).

ΔΙΔΑΚΤΕΑ-ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ 2016-2017

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 : ΜΕΣΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ
(ενότητα - σελίδες)

7 Γενικά περί Συνδέσεων 131 - 132

7.1 Ήλος 133 - 136
7.1.1 Περιγραφή ? χρήση ήλου (καρφιού)
7.1.2 Κατηγορίες ? τύποι ήλων (καρφιών)
7.1.3 Κατασκευαστικά στοιχεία ήλου

7.2. Ηλώσεις 136 - 141
7.2.1 Λειτουργικός σκοπός ? περιγραφή ? χρήση ηλώσεων
7.2.2 Κατηγορίες ? τύποι- κατασκευαστικά στοιχεία ηλώσεων
7.2.3 Μέθοδοι κατασκευής ηλώσεων

7.3 Κοχλιωτές Συνδέσεις 142?151
7.3.1 Περιγραφή-χρήσεις κοχλιών
7.3.2 Κατασκευή σπειρώματος
7.3.3 Κοχλίωση- περιγραφή
7.3.4 Λειτουργικός σκοπός κοχλιών

7.4 Συγκολλήσεις 154-161
7.4.1 Περιγραφή-Σκοπός-Χρήσεις συγκόλλησης
7.4.2 Κατηγορίες συγκολλήσεων
7.4.3. Κατασκευαστικά στοιχεία

7.5 Σφήνες 162-165
7.5.1 Περιγραφή-Χρήση-Κατασκευαστικά στοιχεία σφηνών
7.5.2 Κατηγορίες-Τύποι σφηνών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 : Η ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ 177-180
8.1 Γενικές Έννοιες
8.2 Βασικά Φυσικά Μεγέθη και Σχέσεις τους

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9: ΜΕΣΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

9.1 Άξονες ? Άτρακτοι - Στροφείς 184-190
9.1.1 Περιγραφή ορισμός
9.1.2 Σκοπός που εξυπηρετούν
9.1.3 Τύποι και κατηγορίες
9.1.4 Μορφολογικά χαρακτηριστικά-υλικά αξόνων
9.1.5 Συνθήκες λειτουργίας-καταπόνηση
9.1.6 Τοποθέτηση-λειτουργία-συντήρηση

9.2 Έδρανα ? Είδη Εδράνων 191-206
9.2.1 Περιγραφή ορισμός
9.2.2 Σκοπός που εξυπηρετούν
9.2.3 Τύποι και κατηγορίες
9.2.4 Μορφολογικά χαρακτηριστικά-υλικά κατασκευής
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
Η παράγραφος 9.2.4. της εξεταστέας ύλης αναφέρεται στο βιβλίο «Στοιχεία Μηχανών-Σχέδιο» ως παράγραφος 9.3.4. λόγω τυπογραφικού λάθους

9.2.5 Συνθήκες λειτουργίας καταπόνηση
9.2.6 Τοποθέτηση-λειτουργία-συντήρηση

9.3 Σύνδεσμοι ? Είδη Συνδέσμων 207-220
9.3.1 Περιγραφή-Ορισμός-Είδη
9.3.2 Σταθεροί ή άκαμπτοι σύνδεσμοι
9.3.3 Κινητοί ή εύκαμπτοι σύνδεσμοι
9.3.4 Λυόμενοι σύνδεσμοι-Συμπλέκτες
 (Εξαιρούνται: οι παράγραφοι-εικόνες που αναφέρονται στο σχεδιασμό των συνδέσμων)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

10.1 Οδοντώσεις 226-240
10.1.1 Ορισμός-Περιγραφή
10.1.2 Λειτουργικός σκοπός-χρήσεις
10.1.3 Κατηγορίες-τύποι
10.1.4 Κατασκευαστικά στοιχεία
10.1.5 Συνθήκες-σχέσεις λειτουργίας
10.1.6 Οδηγίες εφαρμογής-λειτουργίας

10.2 Ιμάντες 242-254
10.2.1 Ορισμός-περιγραφή
10.2.2 Λειτουργικός σκοπός-χρήσεις
10.2.3 Κατηγορίες-Τύποι
10.2.4 Κατασκευαστικά στοιχεία
10.2.5 Συνθήκες-σχέσεις λειτουργίας
10.2.6 Οδηγίες εφαρμογής-λειτουργίας

10.3 Αλυσίδες 256-268
10.3.1 Ορισμός-Περιγραφή
10.3.2 Λειτουργικός σκοπός-χρήσεις
10.3.3 Κατηγορίες-τύποι
10.3.4 Κατασκευαστικά στοιχεία
10.3.5 Συνθήκες-σχέσεις λειτουργίας
10.3.6 Οδηγίες εφαρμογής-λειτουργίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11: ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΣΤΡΟΦΑΛΟΥ (σελ.275-279)

11.1 Περιγραφή ? Ορισμός

11.2 Σκοπός που εξυπηρετεί ο μηχανισμός Εμβόλου ? Διωστήρα ? Στροφάλου

11.3 Τύποι και Κατηγορίες ? Βασικά Γεωμετρικά Μεγέθη

11.4 Μορφολογικά Χαρακτηριστικά ? Υλικά Κατασκευής

11.5 Συνθήκες Λειτουργίας - Καταπόνηση

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ-ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ (Σελ. από 307)

14.1 Εισαγωγικά στοιχεία

14.2 Υπολογισμοί Αντοχής

14.6 Άτρακτοι ? Άξονες
14.6.1 Υπολογισμός ατράκτων-αξόνων
14.6.2 Παραδείγματα υπολογισμού ατράκτου
14.6.3 Ασκήσεις για λύση

14.7 Έδρανα Κύλισης (ΡΟΥΛΜΑΝ)
14.7.1 Γεωμετρικά χαρακτηριστικά εδράνων κύλισης
14.7.2 Υπολογισμός εδράνων κύλισης
14.7.3 Πίνακες υπολογισμού εδράνων κύλισης
14.7.4 Παράδειγμα υπολογισμού εδράνων κύλισης
14.7.5 Ασκήσεις για λύση

14.8 Οδοντώσεις
14.8.1 Λειτουργικές σχέσεις
14.8.2 Παράδειγμα εφαρμογής
14.8.3 Ασκήσεις για λύση
14.8.4 Υπολογισμοί αντοχής
14.8.5 Παράδειγμα εφαρμογής
14.8.6 Ασκήσεις για λύση

14.9 Ιμάντες
14.9.1 Λειτουργικές σχέσεις
14.9.2 Παράδειγμα εφαρμογής
14.9.3 Ασκήσεις για λύση

14.10 Αλυσίδες (σελ.355-362)
14.10.1 Λειτουργικά και κατασκευαστικά στοιχεία
14.10.2 Μέθοδος επιλογής
14.10.3 Παράδειγμα εφαρμογής
14.10.4 Ασκήσεις για λύση