ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

logo-mnae-new-small

Καθήκοντα και Αρμοδιότητες Ψυχολόγου στο ΜΝΑΕ

  • Παρέχει ψυχολογική υποστήριξη σε μαθητές, οι οποίοι είτε με δική τους πρωτοβουλία ή κατόπιν παρότρυνσης των καθηγητών τους, διατυπώνουν σχετικό αίτημα. Καλύπτει κυρίως τα αιτήματα των μαθητών της Α΄ ΕΠΑΛ, ανταποκρινόμενος, ωστόσο, και σε ανάγκες μαθητών άλλων τάξεων.

 

  • Σε περίπτωση που κρίνει ότι χρειάζεται ψυχοθεραπευτική παρέμβαση, παραπέμπει, τον μαθητή -συνεργαζόμενος με τους γονείς του- σε Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας της ευρύτερης κοινότητας

 

  • Υποστηρίζει και καθοδηγεί σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι έχουν αναλάβει το ρόλο του Συμβούλου καθηγητή

 

  • Ευαισθητοποιεί τον Σύλλογο Διδασκόντων σε θέματα δυναμικής της ομάδας-τάξης, επικοινωνίας με τους μαθητές, καθώς και σχέσεων λειτουργικής συνεργασίας στη σχολική κοινότητα, μέσω εισηγήσεων, βιωματικών σεμιναρίων, ομαδικής συμβουλευτικής και βεβαίως προσωπικών συναντήσεων ψυχικής ενδυνάμωσης

 

  • Ενημερώνει, συμβουλεύει και υποστηρίζει τους γονείς σχετικά με θέματα εφηβείας και σχέσεων στην οικογένεια σε επίπεδο ατομικών συνεδριών,   ομάδων σχετικού ενδιαφέροντος, σχολών γονέων και άλλων ειδικών εκδηλώσεων

 

  • Σχεδιάζει, οργανώνει και υλοποιεί προγράμματα πρόληψης και προαγωγής της ψυχικής υγείας, συνεργαζόμενος α) με τους υπεύθυνους για την παιδαγωγική καθοδήγηση και τη συμβουλευτική υποστήριξη του σχολείου β) με  σχετικούς αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες

 

  • Αποτυπώνει τις υφιστάμενες Δομές Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης της κοινότητας, με στόχο τη δημιουργία τοπικών δικτύων υποστήριξης των ΕΠΑΛ.
Μαρίνα Δεδούλη,
δ.φ., ψυχολόγος, επ. Σχολική Σύμβουλος,
μέλος Επιστημονικής Επιτροπής ΜΝΑΕ
Άννα Λαμπίδη,
MSc. ψυχολόγος, επιστημονικός συνεργάτης Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού (ΙΥΠ),
μέλος Επιστημονικής Επιτροπής ΜΝΑΕ

https://mnaepal.wordpress.com/psihologos/