Εκπαιδευτικοί

 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ  ΔΙΔΑΣΚΕΙ
 Καββέτας Φώτιος  Ηλεκτρονικός  Διευθυντής
 Μαρκάκης Γεώργιος  Κοινωνιολόγος  Υποδιευθυντής
 Λουκιανός Εμμανουήλ  Πληροφορικός  Υποδιευθυντής
 Γεωργιάδης Ανδρέας  Ναυτικών Μαθημάτων / Πλοίαρχος Ε.Ν.  
 Μπέλεσης Σταύρος  Ναυτικών Μαθημάτων / Πλοίαρχος Ε.Ν.  
 Ζαφείρης Αθανάσιος  Ναυτικών Μαθημάτων / Πλοίαρχος Ε.Ν.  
 Μαντζικίδης Γκέτας  Ναυτικών Μαθημάτων / Πλοίαρχος Ε.Ν.  
 Σακκάτος Παναγιώτης  Ναυτικών Μαθημάτων / Πλοίρχος Ε.Ν.  
Κατσικάρης Βασίλειος  Ναυτικών Μαθημάτων / Μηχανικός Ε.Ν.  
Αδαμαντόπουλος Γεώργιος Ναυτικών Μαθημάτων / Μηχανικός Ε.Ν.  
Βαλλιανάτος Παναγιώτης Μηχανολόγος  
Μουστάκη Φωτεινή Μηχανολόγος  
Μίχος Δημήτριος Μηχανολόγος  
Μέγκουλα Θεοδώρα Μηχανολόγος  
Γιαννακάρη Αικατερίνη Ηλεκτρολόγος  
Μπαρμπάτση Ελένη Αγγλικής Φιλολογίας  
Φραγκούλη Άννα Αγγλικής Φιλολογίας  
Ζούπη Παρασκευή Φιλόλογος  
Βρούτση Ιουλιανή Φιλόλογος  
Μπασδέκου Αγγελική Μαθηματικός   
Χατζηνικολή Θεοδοσία Μαθηματικός  
Κούβαρης Νικήτας  Φυσικής Αγωγής  
Γιαννακοπούλου Αγγελική  Φυσικός